Dinehall

ინდუსტრია: სასტუმრო, რესტორანი, ქეითერინგი
ვებ–საიტი: dinehall.ge
განცხადებები ინფორმაცია მოქმედება
ბარისტა 16 ივნ - 15 ივლ
თბილისი
მიმტანი 16 ივნ - 15 ივლ
თბილისი
მოლარე-ჰოსტესი 16 ივნ - 15 ივლ
თბილისი