Dinehall

ინდუსტრია: სასტუმრო, რესტორანი, ქეითერინგი
ვებ–საიტი: dinehall.ge
განცხადებები ინფორმაცია მოქმედება
Hostess –სტუმრის მიმღები/ჰოსთესი 21 ივნ - 20 ივლ
თბილისი
Commis –მზარეულის დამხმარე 21 ივნ - 20 ივლ
თბილისი
Waiter– მიმტანი 21 ივნ - 20 ივლ
თბილისი
დიასახლისი - Housekeeping 21 ივნ - 20 ივლ
თბილისი