Shota@Rustaveli Boutique Hotel

ინდუსტრია: სასტუმრო, რესტორანი, ქეითერინგი
ვებ–საიტი: www.shotahotels.com/
განცხადებები ინფორმაცია მოქმედება
თეთრეულის საწყობის თანამშრომელი დღეს  - 17 ივლ
თბილისი
მზარეული 22 ივნ - 27 ივნ
თბილისი
მიმტანი 22 ივნ - 27 ივნ
თბილისი
დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი 22 ივნ - 27 ივნ
თბილისი
ბარმენი 22 ივნ - 27 ივნ
თბილისი