რესტორანი შარბათი

ვებ–საიტი: http://sharbati.ge/
ელ. ფოსტა: sharbati@sharbati.ge