საირმის საცხობი

ვებ–საიტი: http://sairmeresort.ge/
ელ. ფოსტა: sairmebakary@gmail.com