სასტუმრო KMM

ვებ–საიტი: http://kmm.ge/en/home
განცხადებები ინფორმაცია მოქმედება
დღის ცვლის ადმინისტრატორი 12 აპრ - 11 მაის
თბილისი
დასუფთავების თანამშრომელი 12 აპრ - 11 მაის
თბილისი
საუზმის მზარეული 12 აპრ - 01 მაის
თბილისი
შვეიცარი/ბელბოი 12 აპრ - 01 მაის
თბილისი
ღამის ცვლის ადმინისტრატორი 12 აპრ - 01 მაის
თბილისი