სასტუმრო KMM

ვებ–საიტი: http://kmm.ge/en/home
განცხადებები ინფორმაცია მოქმედება
დასუფთავების თანამშრომელი 13 იან - 01 თებ
თბილისი
ჭურჭლის მრეცხავი/დიასახლისი 11 იან - 09 თებ
თბილისი
შვეიცარი / ბელბოი 11 იან - 09 თებ
თბილისი