ლე მერიდიენ

განცხადებები ინფორმაცია მოქმედება
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების კოორდინატორი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ჯავშნების აგენტი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ყასაბი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
სამრეცხაოს მენეჯერი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ღამის ცვლის ჭურჭლის მრეცხავი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
კონდიტერი 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ჭურჭლის მრეცხავი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
სპას რეცეფციონისტი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ოთახის დამლაგებელი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
მასაჟისტი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ტექნიკოსი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
სამრეცხაოს თანამშრომელი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
მზარეულის დამხმარე ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
სპას დამლაგებელი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
მღებავი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ელექტრიკოსი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
მიმტანი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ბართენდერი ბათუში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ღამის ცვლის დამლაგებელი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
საინჟინრო განყოფილების ზედამხედვალი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
შვეიცარი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
საზოგადოებრივი ადგილების დამლაგებელი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
ჰოსთესი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
სტუმართა მომსახურების აგენტი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
მთავარი მოლარე ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი
საბანკეტოს მიმტანი ბათუმში 02 ოქტ - 31 ოქტ
ბათუმი